దస్త్రం:Rajiah-simon.gif - వికీపీడియా

https://te.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%82:Rajiah-simon.gif

దస్త్రం; ఫైలు చరితం; లింకులు; సార్వత్రిక ఫైలు వాడుక; మెటాడేటా. దస్త్రం:Rajiah-simon.gif. మరింత స్పష్టమైన బొమ్మ లేదు. Rajiah-simon.gif ‎(295 × 442 పిక్సెళ్ళు, ఫైలు పరిమాణం: 88 KB, MIME రకం: image /gif) ...

శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ శాస్త్ర ...

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%BF_%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%82%E0%B0%AA%E0%B1%8D_%E0%B0%AD%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%97%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%82%E0%B0%95%E0%B1%87%E0%B0%A4%E0%B0%BF%E0%B0%95_%E0%B0%AA%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%82

... భట్నాగర్ శాస్త్ర సాంకేతిక పురస్కారం. వికీపీడియా నుండి ... దస్త్రం:Raghava2.png. 100px. L. S. Shashidhara · Rajeev Kumar Varshney ... 1993, Rajiah Simon, తమిళనాడు, Quantum optics. 1993, Gopal Krishna, మహారాష్ట్ర, Radio astronomy.

Info: this web result is a snapshot. If you want a fresh version please search again for దస్త్రం rajiah simon gif వికీపీడియా
© 2019 topfind88.com. Imprint, All rights reserved.