inleidende dagvaarding - Vertaling naar Frans - voorbeelden ...

https://context.reverso.net/vertaling/nederlands-frans/inleidende+dagvaarding

Vertalingen in context van "inleidende dagvaarding" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Zij heeft een schriftelijke verklaring van verweerster overgelegd , ...

Inleidende dagvaardi - Nederlands - Frans Vertaling en Voorbeelden

https://mymemory.translated.net/nl/Nederlands/Frans/inleidende-dagvaarding

... vertaalbronnen. Voeg een vertaling toe ... inleidende dagvaarding. Frans. acte introductif d'instance. Laatste Update: 2014-03-14. Gebruiksfrequentie: 1

Allpac - Vertaling naar Frans - voorbeelden Nederlands | Reverso ...

https://context.reverso.net/vertaling/nederlands-frans/Allpac

Vertalingen in context van "Allpac" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Allpac ... Allpac had echter in de inleidende dagvaarding de bevoegdheid van de  ...

Rsz dagvaarding - Nederlands - Frans Vertaling en Voorbeelden

https://mymemory.translated.net/nl/Nederlands/Frans/rsz-dagvaarding

Frans. Numéro d'immatriculation à l'ONSS : Laatste Update: 2012-04-06. Gebruiksfrequentie: 1. Kwaliteit: Wees de eerste om te stemmen. Referentie: Anoniem ...

cita-t ion introductive d'instance - voorbeelden Frans

https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/cita-t+ion+introductive+d%27instance

Vertalingen in context van "cita-t ion introductive d'instance" in Frans-Nederlands ... houdende bevestiging van de ontvangst van de inleidende dagvaarding.

dagvaarding - Engelse vertaling – Linguee woordenboek

https://www.linguee.nl/nederlands-engels/vertaling/dagvaarding.html

Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "dagvaarding" – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen.

dagvaarding voor - Vertaling naar Frans - voorbeelden Nederlands ...

https://context.reverso.net/vertaling/nederlands-frans/dagvaarding+voor

Vertalingen in context van "dagvaarding voor" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Het is een dagvaarding voor het inleidend verhoor van Oscar ...

Europees e-justitieportaal

https://e-justice.europa.eu/content_procedural_time_limits-279-be-maximizeMS_EJN-nl.do?member=1

1 Welke termijnen worden gehanteerd in het burgerlijk procesrecht? 2 Lijst van ... Een voorbeeld van een wachttermijn is de dagvaardingstermijn. Tussen de datum van betekening van de dagvaarding en de inleidende zitting dient er een ...

Voorbeeld ingebrekestelling - Alto Advocaten

https://mijnadvocaten.be/contracten/voorbeeld-ingebrekestelling/

24 maart 2016 ... De juridische term ingebrekestelling (in het Engels: “notice”) wordt ... deze ingebrekestelling kan gebeuren in de inleidende dagvaarding.

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1935061501&table_name=wet

De akte tot inleiding van het geding wordt in het Fransch gesteld, indien de verweerder woonachtig is in (het Frans taalgebied); in het Nederlandsch, ... gebeurt de aanvaarding hetzij op de inleidende zitting, hetzij door middel van een ... het hof van assisen of van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de ...

Dagvaarding tegen Volkswagen c.s.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/dagvaarding-collectieve-vordering-volkswagen-cs.pdf

Betekeningsverordening), twee afschriften van deze dagvaarding, ... of niet vergezeld gaat van een vertaling, bedoeld in art. 8 lid 1 van de EU ... Een voorbeeld daarvan is het volgende bericht dat Volkswagen verspreidde in Frankrijk ... Dealers bevoegd is ten aanzien van de door de Stichting bij inleidende dagvaarding.

André Bouwman, Reinaert en Renart · dbnl

https://www.dbnl.org/tekst/bouw008rein02_01/bouw008rein02_01_0005.php

Bij Bruns aankomst te Maupertuis brengt de Franse verteller de beer (buiten) en Renart ... Het gaat hier om verhaalgebeurtenissen die in het voorbeeld slechts beknopt zijn ... dat de plot in de Reinaert betreffende vooronderzoek, dagvaarding en proces ontleend is aan ... Vgl. voor een inleidend overzicht Van Daele 1985.

OPSTELLEN VAN PRIVAATRECHTELIJKE AKTEN

https://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/opstellenvanprivaatrechtelijkeakten2008.pdf

Bijlage: exploot van dagvaarding (algemeen model) . ... §1 Inleidende beschouwingen. ... In het voorbeeld wordt verwezen naar artikel 1061 Ger. W. dat ... 4/ a) De Heer VALVEKENS Dirk Frans Jozef, zaakvoerder, geboren te Lier op drie.

voorbeeld dagvaarding - Vredegerecht van het kanton roeselare ...

https://www.studeersnel.nl/nl/document/erasmus-universiteit-rotterdam/oefenrechtbank/overige/voorbeeld-dagvaarding-vredegerecht-van-het-kanton-roeselare/98658/view

Gezien de dagvaarding van gerechtsdeurwaarder Philippe MASSART te Namur dd.23. november 2010. Met inachtneming van de beschikkingen van de wet ...

Middel Engels - Middle English - qwe.wiki

https://nl.qwe.wiki/wiki/Middle_English

Voor een inleidende gids over IPA symbolen, zie Help: IPA . ... Voorbeelden van het schrijven van deze periode hebben overleefd tonen ... De Ayenbite van Inwyt , een vertaling van een Franse biechtstoel prozawerk, in 1340 voltooid, ... Dat die dat al van de wijsheid dagvaarding: Het dulleth ofte een mannes wit: Om hem ...

Uniek verslag vol tips voor een begrijpelijke rechtstaal

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/BW_Begrijpelijke%20rechtstaal_HR_digitaal.pdf

20 mei 2016 ... en de zinsstructuur; en het gebruik van illustraties, voorbeelden, titels of ... Geef de dagvaarding van in het begin een duidelijke structuur zodat de ... In de ochtendzitting wezen ook de inleidende sprekers vanuit ... duidelijke, toegankelijke rechtsregel kan je parallel in het Nederlands en in het Frans nemen,.

DE HERKWALIFICATIE VAN EEN STRAFBAAR FEIT

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/890/RUG01-002060890_2013_0001_AC.pdf

Positie van de beklaagde in het kader van een herkwalificatie ................. ... het Franse rechtssysteem nopens heromschrijving wordt bij het onderzoek betrokken . Als ... van het strafbare feit in de inleidende dagvaarding op te nemen3. Aan de ... wijze van voorbeeld in verband met de verhoging van de opdeciemen. Om op  ...

Ondernemingsrechtbank | Hoven & Rechtbanken

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/ondernemingsrechtbank

De ondernemingsrechtbank behandelt ook een aantal specifieke geschillen, ongeacht het bedrag van de vordering. Hierna vindt u enkele voorbeelden van ...

Citation in Nederlands, vertaling, Frans-Nederlands Woordenboek

https://nl.glosbe.com/fr/nl/citation

citation vertaling in het woordenboek Frans - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren ... De dagvaarding was, wat het ten laste gelegde betreft, in de Italiaanse taal gesteld. ... Voorbeeld zinnen met "citation", vertaalgeheugen ... nl 11 Na een inleidende toelichting vermeldt deze lijst van gedichten, die is ...

ECLI:NL:GHDHA:2016:3755, Gerechtshof Den Haag, 200.145.216/01

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3755

1 nov 2016 ... Appellante heeft een memorie van antwoord genomen in het voorwaardelijk incidenteel appel. ... De inleidende dagvaarding in eerste aanleg van 45 bladzijden is ... de bescherming van meerderjarigen (Franse en Engelse tekst in Trb. ... zie als voorbeeld van anticiperende toepassing van het verdrag rb.

Info: this web result is a snapshot. If you want a fresh version please search again for inleidende dagvaarding vertaling naar frans voorbeelden
© 2019 topfind88.com. Imprint, All rights reserved.