De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties ...

https://www.scriptiebank.be/scriptie/2017/de-rol-van-het-evrm-bij-gemeentelijke-administratieve-sancties

Is het problematisch dat een orgaan van de uitvoerende macht een gemeentelijke administratieve sanctie oplegt in plaats van een rechter? Deze scriptie ...

DE ROL VAN HET EVRM BIJ GAS

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/601/RUG01-002349601_2017_0001_AC.pdf

CASTELAIN, “De gemeentelijke administratieve sanctie”); T. DE SUTTER, “ Lokale rechtshandhaving via administratieve sancties en minderjarigen”, TJK 2005, afl.

Problemen bij gemende inbreuken uit de GAS-wetgeving

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/47n4/raeymaekers.pdf

3 sep 1988 ... 9 M. BOES, “De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties”, T.Gem. ... VAN DEN HENDE, “De rol van het parket inzake gemeentelijke administratieve sancties” in ... 6 EVRM gerespecteerd worden bij deze administratieve.

De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties ...

https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002349601

De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties. Marie DeCock Submitted in 2017. Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad ...

De Vlaamse ScriptieBank | Scriptieprijs

https://scriptiebank.be/scriptieoverzicht?zoeken=mensenrechten&field_thesis_education_center_target_id=All&field_thesis_theme_target_id=All&field_thesis_year_target_id=All&page=1

De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties. Marie DeCock. Rechten. Is het problematisch dat een orgaan van de uitvoerende macht een ...

Kies taal

https://lib.ugent.be/nl/catalog/type:master/access:online/faculty:RE-VL?page=54

De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties. Marie DeCock Submitted in 2017. Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad ...

Vereiste van volle rechtsmacht in de zin van art. 6 EVRM in ...

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/528934

wet op de gemeentelijke administratieve sancties (hierna: GAS-wet) bezitten de politierechtbank. 56 E. HIRSCH BALLIN, “Dynamiek in de bestuursrechtspraak.

de wisselwerking tussen administratieve en strafrechtelijke ...

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/578/RUG01-002349578_2017_0001_AC.pdf

Gemeentelijke administratieve sancties, Vanden Broele, Brugge, 2005, 161. 45 Zie meer daarover in 2.c.iii. Artikel 6 EVRM en GAS. 46 Wet van 29 juli 1991 ...

Het evenredigheidsbeginsel in het belastingrecht

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Wetenschappelijk%20bureau/Wetenschappelijke%20bijdragen/Het%20evenredigheidsbeginsel%20in%20het%20belastingrecht.pdf

delingen toe zowel in gevallen waarin sancties in het geding zijn als ook ... ( onder meer) artikel 14 EVRM of het recht op ongestoord genot van eigendom ... redigheidsbeginsel op het belastingrecht, met name op de rol als algemeen beginsel ... gemeentelijke belasting juist is, moet worden beoordeeld aan de hand van de.

100

https://lib.ugent.be/nl/catalog/type:master/faculty:PP-RE/lang:und?page=100

De rol van het EVRM bij gemeentelijke administratieve sancties. Marie DeCock Submitted in 2017. Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad ...

University of Groningen Woonoverlast en het recht op privéleven ...

https://www.rug.nl/research/portal/files/30760845/Woonoverlast_en_het_recht_op_priv_leven.pdf

4 juli 2006 ... 6.5.6 Gemeentelijke administratieve sancties en recht op privéleven. 177. 6.6 ... Frankrijk); EHRM 29 juni 2006 r.o. 47 (Panteleyenko t.

de toekomst van de gemeentelijke administratieve sanctie

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/439/RUG01-002349439_2017_0001_AC.pdf

12 april 2017 ... Ook voor wat betreft de aard van de gemeentelijke administratieve sancties, lijkt de discussie afgelopen. Volgens het EHRM (Europees Hof ...

Artikel Vrijheid van vergadering

http://www.politiestudies.be/userfiles/Artikel%20Vrijheid%20van%20vergadering.pdf

(steeds) aangewezen is, gezien de belangrijke rol die aan deze vrijheid ... de rechtspraak van het EHRM, in beginsel niet beschouwd als een beperking op het ... 91 Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS  ...

Rechtsbescherming bij bestuurlijke punitieve sancties: een bron van ...

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/13320/1/Rechtsbescherming%20bij%20bestuurlijke%20punitieve%20sancties%20%20een%20bron%20van%20spanning%20.pdf

De handhaving van het bestuursrecht en de rol van het bestuur ... 3.2.1 Bestuurlijke punitieve sancties en de waarborgen uit artikel6 EVRM ... strafrecht en het administratieve recht: T.K. Bos, De bestuurlijke boete, raakvlakken van ... voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ...

Woningkwaliteitsbewaking Deel 2

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Werkpakketten/WP_7_Beleidsevaluerend_onderzoek/WP%207d%20RAPPORT%20DEEL%202

2.2.1 De rol van de Vlaamse Wooninspectie. 64 ... 3.1.3 Administratieve sancties. 70 ... Binnen de administratieve procedure zijn het dan weer gemeentelijke of gewestelijke ... EVRM, zodat bepaalde juridische waarborgen hier niet van tel zijn.

Handhaving door en voor gemeenten

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/handhaving-door_20191017.pdf

1.2.5 Privaatrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties. 22 ... ogenschijnlijk doel de gemeente met werk op te zadelen, komt de vraag op of deze burgers geen ... criteria van het EHRM in het bestuursrecht op het alcoholslotprogramma worden toegepast. ... voorbeeld door eenvoudig administratief na te gaan of een burger tijdig ...

Inburgering: systeemwereld versus leefwereld

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/06/27/evaluatie-van-de-wet-inburgering-2013/evaluatie-van-de-wet-inburgering-2013.pdf

13 juni 2018 ... combineren met inburgeren zonder het risico op een sanctie. ... rol van de gemeente en in de mogelijkheden om meer maatwerk te leveren ... De administratieve belasting van de kwaliteitszorg blijft beperkt tot ... 8 EVRM).

Financiële sanctionering van minderjarigen

https://core.ac.uk/download/pdf/55903439.pdf

Administratief recht: gemeentelijke administratieve sancties ... Het slachtoffer speelt evenwel geen rol in de administratiefrechtelijke procedure. ... Het EVRM en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Mensenrechten te Staatsburg, staat ...

2.2 Wanneer is sprake van een criminal charge?

https://www.navigator.nl/document/idd09ac4532fd339b2f62a352f2d345869/rechtsbescherming-tegen-bestraffing-in-het-strafrecht-en-bestuursrecht-22-wanneer-is-sprake-van-een-criminal-charge

Indien een sanctie een criminal charge oplevert als bedoeld in art. 6 EVRM zijn alle waarborgen van dat artikel van toepassing alsmede van art. ... straf als afschrikking tot doel heeft en ten slotte (4) is sprake van zeer aanzienlijke verhogingen ... 20 De Hoge Raad heeft echter bepaald dat een gemeente die met een fiscale ...

BESTUURLIJKE HANDHAVING VAN GEORGANISEERDE ...

https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-04/bestuurlijke_handhaving_van_misdaadfenomenen_-_een_leidraad.pdf

voorzien in de wet op de gemeentelijke administratieve sancties of in afzonderlijke ... Bestuurlijke handhaving heeft tot doel om georganiseerde criminaliteit te voorkomen ... zullen niet steeds alle rechtswaarborgen van artikel 6 EVRM moeten.

Info: this web result is a snapshot. If you want a fresh version please search again for de rol van het evrm bij gemeentelijke administratieve sancties
© 2019 topfind88.com. Imprint, All rights reserved.